Minőség és környezetpolitika

A KFT vezetése elhatározta az MSZ EN ISO 9001:2008 és az MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti integrált minőség és környezetirányítási rendszer kiépítését, bevezetését s a kiépítés folyamatának megfelelően folyamatos működtetését, s azt független tanúsító szervezettel tanúsíttatja. A KFT elkötelezett a minőség iránt, s ezt minőség és környezeti politikai nyilatkozatban teszi közzé, az alábbiak szerint:

Minőség és Környezetpolitikai Nyilatkozat

A Kft a minőség és környezetirányítási rendszert a műanyagfeldolgozás hőformázással, papírfeldolgozási területre alkalmazza.

A vezetői döntésekben meghatározó tényezőnek tekinti a vevői igényeket kielégítő, megbízható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű termék előállítását, szolgáltatások teljesítését, a szerződésben vállaltak betartását, továbbá kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy a KFT tevékenységére, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeket, szabványelőírásokat, hatósági kötelezéseket és egyéb vállalt követelményeket teljesíti, elkötelezi magát a környezetszennyezés megelőzésére és a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítására.

A KFT vezetése a minőség és környezetirányítási rendszer bevezetésére, kiépítésének irányítására Az ügyvezető közvetlen beszámolási kötelezettsége alá tartozó minőség és környezetirányítási vezetőt nevezett ki, aki az ügyvezetőt köteles rendszeresen tájékoztatni a minőség és környezetirányítási rendszerrel kapcsolatosan.

A KFT a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi alapelvek érvényesítése iránt kötelezi el magát:

 • A vezetők aktívan közreműködnek a minőség és környezetirányítási program teljes körű szervezésében és végrehajtásában.
 • A megszerzett piaci pozíciók megtartása és növelése érdekében a KFT minden dolgozója kötelező feladatává teszi a minőségi munkavégzést, a minőség és környezetirányítási rendszer előírásainak betartását és a folyamatos fejlesztésben való közreműködést.
 • Alapvető célként tűzi ki, hogy tevékenységében megvalósuljanak a jogszabályi előírásokkal egyeztetett vevői igények.
 • A KFT tevékenységi körében elkötelezi magát a mindenkori környezetvédelmi előírások betartására.
 • Üzleti és stratégiai céljait a környezeti szempontok figyelembe vételével kívánja elérni.
 • A minőség és környezetirányítási rendszer fejlesztése érdekében biztosítja dolgozói szakmai és minőség és környezetirányítási oktatását, képzését, kialakítja a minőségösztönző és környezet barát munkavégzés alapelveit.
 • Felelősséget vállal az általa előállított termékek, illetve szolgáltatások minőségéért, meghatározott feltételek melletti megbízható működéséért.
 • A veszélyes hulladékok és a felhasznált energia csökkentése mellett biztosítani kívánjuk a tiszta munkakörnyezetet.
 • Beszállítóitól és alvállalkozóitól is elvárja a minőség és környezetirányítás iránti elkötelezettséget, minek alapján a munkájukért, termékeikért felelősséget vállal.
 • A vevői igények és a vonatkozó jogszabályi előírások megfelelő kielégítése mellett törekszik a költségek lehetséges minimális szintjére csökkentésével a versenyképesség javítására, a vevők bizalmának megszerzésére, továbbá a vevőkkel kapcsolatos folyamatokra maximum 24 órán belül intézkedést tesz.
 • A fokozódó minőségi előírások teljesítése érdekében a KFT nagy figyelmet fordít a technológia, a munka színvonala és kultúrája fejlesztésére, s a minőség és környezetirányítási rendszer folyamatos működtetésével, fejlesztésével, javításával annak magas szinten tartására törekszik. Ennek biztosítására a vezetőségi átvizsgálások során a szükséges elemzéseket elvégzi, intézkedéseket hoz, meghatározza a minőségfejlesztéssel kapcsolatos célokat, s megvalósulásukat értékeli.

A minőség és környezetirányítási vezető felelős a fent leírtak érvényre juttatásáért a KFT minden tevékenységében. Rendelkezik azzal a jogkörrel és szervezeti szabadsággal, amely szükséges a minőségüggyel kapcsolatos problémák azonosításához, azok megoldásának kezdeményezéséhez, a korrekciók elvégzéséhez.

Jelen minőség és környezeti politikai nyilatkozatot és a minőség és környezetirányítási rendszert a vezetés a vezetőségi átvizsgálások során folyamatosan felülvizsgálja az alkalmasságára nézve, s a szükséges intézkedéseket meghozza és bevezeti.

Szkaliczki Mihály
ügyvezető