Energiatudatos vállalat

Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 2012-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. A címet a Virtuális Erőmű Programmal szorosan együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Irányító Bizottsága ítélte oda társaságunknak, a bizottság tagjai között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselője.

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit.

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre. Energiatudatos vállalatként kiemelt figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb környezetet.

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük:

  1. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy hangsúlyt helyez az erőforrások hatékony felhasználásra. Cégünknél az energiahatékonyságot energiahatékonysági munkacsoport vizsgálja, melyet a felső vezetés maximálisan támogat.
  2. A cégünk törekszik rá, hogy minél nagyobb arányban használjon fel megújuló energiákat illetve csökkentse a végleges hulladékainak mennyiségét. A kitűzött energiahatékonysági célokat és aktuális eredményeket rendszeresen felülvizsgáljuk, így folyamatosan biztosíthatjuk, hogy termékeink előállításakor a lehető legkevesebb energiát használjuk fel, azaz nem terheljük a környezetet.
  3.  Az energiahatékonysági célkitűzésekhez igazodva folyamatosan képezzük munkatársainkat, folyamatosan motiváljuk alkalmazottainkat, erősítjük tudatosságukat az energiahatékonysági célok elérése érdekében. Az elért eredményeket munkatársainkkal és partnereinkkel is megosztjuk, a kollektív energiahatékonysági tudat fejlesztése érdekében.
  4. A jelenkor egyik legnagyobb gazdasági kihívása az erőforrások hatékony felhasználása, a költségek megfelelő szinten tartása. Cégünk projekt alapon számszerűsíti energia-megtakarítását, melyet a Virtuális Erőmű Programban számol el. Így képesek vagyunk az energiaköltségek rendszeres nyomon követésére, optimalizálására és tudásunkat, tapasztalatainkat megoszthatjuk a programban részt vevő többi hazai vállalattal.